آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران
آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

بهرام عابدینی

عکس های حرفه ای از مناظر ایران

بهرام عابدینی

گنجینه عکس های تاریخی

عکس های دیجیتال، پانوراما، کروی از تمام سایت های تاریخی ایران

previous arrow
next arrow
Slider

عکسبرداری پانورامای خطی

Image

عکس پانوراما عکسی است که ابعاد طول آن چندین برابر اندازه عرض آن است. لغت پانوراما به معنای یک منظره ی ناگسسته است. یعنی تصویری که از چپ به راست (یا برعکس) بتوان به راحتی دید. 

عکس های پانوراما دارای طبقه بندی های متفاوتی هستند. 

در این بخش عکس های پانورامای خطی یا طولی که به انگلیسی به linear panorama photography ترجمه میشود را مشاهده میکنید. عکس پانورامای خطی از نقطه الف شروع و به نقطه ب خاتمه پیدا میکند. یعنی بارزترین مشخصه پانوراما خطی طویل بودن عکس است. 

این نوع عکسبرداری برای مناظر طبیعت، ابنیه تاریخی و همچنین اماکن تجاری و صنعتی بسیار کاربرد  دارد. 

پس از دیدن نمونه کار های این بخش میتوانید سفارش خود را در سایت ثبت کرده یا با ما تماس بگیرید. 

Image

Bajestan Desert by Bahram Abedini

Panoramic view of a dune.
Bajestan Younesi kavir. This is a desert east of Iran in province of Khorasan. Desert in Farsi is called Kavir. The silence and cleanliness of a desert gives you a unique experience not describable by words.
I took this picture recently before the covid-19 disaster.
The quality of the picture is drastically reduced for copyright © protection.
Hope you all stay safe at home and enjoy my pictures.
If you like panoramas, like cylindrical or 360 or spherical, you can see more at my website.
www.bahramabedini.com

انواع دیگر پانوراما: