عکس پانوراما از سلسله کوه منتهی به علم کوه از منطقه الموت

Alam kuh mountain range © Bahram Abedini

در این عکس شاهد رشته کوه های البرز هستیم که به قله علم کوه منتهی میشوند. این عکس پانوراما از سمت منطقه الموت گرفته شده است.

برای کنترل این عکس از ماوس استفاده کنید و عکس را به سمت راست و چپ هدایت کنید تا کل عکس را ببینید. اگر برنامه برای شما به درستی لود نشده است صفحه را دوباره بارگذاری کنید.


چاپ  
Sort by