عکس پانوراما از دشت لار

Dasht Laar © Bahram Abedini

 

عکس پانوراما از دشت لار واقع در استان گلستان

عکس را توسط ماوس میتوانید کنترل کنید و به چپ و راست بروید.


چاپ  
Sort by