Photo title in Farsi

كوچه باغهای نطنز

Photo title:
  • Natanz rural lane

Monday, 11 September 2017 22:01
Rate this item
(7 votes)
Natanz village garden
Natanz village garden Photography: Bahram Abedini
Photo description

نطنز یکی از شهرهای قدیمی ایران با آن تحفه معروفش (گلابی نطنز) است كه می شود گفت یکی از شهرهای زرتشتی ایران است چراكه هنوز در بعضی از روستاهاى آن زرتشتی صحبت می کنند. نطنز دارای یک چهار طاقی یا به قولی آتشکده است و

در دوره صفویه مذهب اسلام در اين شهر رشد كرده، بطوری که چندین تکیه بزرگ و مقبره ى اسلامی و مسجد از جمله مسجد جامع  نطنز  را در خود جاي داده است. اين شهر از نظر جغرافيايى در کنار کویر مرکزی و همچنين  کوه زاگرس یا به قولی کرکس و گرگز قرار دارد.