Photo title in Farsi

گل دافنه

Photo title:
  • Jacqueline Postill flower

Wednesday, 13 September 2017 08:39
Rate this item
(8 votes)
Jacqueline Postill flower
Jacqueline Postill flower Photography: Bahram Abedini
Photo description

دافنه ، برگ بویی ، مازریون درختچه‌ای زینتی و بسیار معطر است. این درختچه دارای گل‌های ارغوانی متمایل به صورتی و سفید است که به صورت خوشه‌هایی در بین برگ‌های جلادار و همیشه سبز و بیضوی، ظاهر و شکوفا می‌شوند.

فصل گل دهی اواسط زمستان تا اوائل بهار است. این درختچه برای پخش کردن بوی عطر در باغ‌های زمستانی بسیار مناسب است. تکثیر و ازدیاد آن بسیار آسان و از طریق کاشت قلمه‌های پاشنه‌داری است که در پاییز گرفته می‌شوند و همچنین می‌توان آن را از کاشتن بذر در پاییز یا خوابانیدن شاخه های سال قبل در بهار یا پیوند ارقام گزینش شده در بهار و تابستان نیز اضافه کرد. این جنس در ایران ۵ گونه گیاه درختچه‌ای دارد این عکس در بهار هشتادوهشت در جنوب ایران در ساحل در خلیج فارس برداشته شده است