دوشنبه, 05 شهریور 1397 08:29

بازار تهران، خانه مستوفی الممالک

خانه مستوفی الممالک خانه ای قاجاری با قدمت صدو بیست وپنچ ساله ساله است که به نوعی نمایان گر تاریخ معاصر ایران است.

منتشر شده در قسمت photostream
دوشنبه, 17 آبان 1395 00:29

خانه امیر لطفی

خانه امیر لطیفی از سمت جنوب به مرکز محله و بازار قدیمی نعلبندان مرتبط می‌شود و در پشت مسجد جامع گرگان واقع شده است.

منتشر شده در قسمت photostream