Photo title in Farsi

بچه های مدرسه روستای ذکری درمیان بیرجند

Photo title:
  • Students of Village of Zekri in Birjand

Monday, 26 December 2016 22:56
Rate this item
(2 votes)
بچه های مدرسه روستای ذکری درمیان بیرجند
بچه های مدرسه روستای ذکری درمیان بیرجند بهرام عابدینی
Photo description

عکس بالا تصویری از روستای ذِکری در منطقه دُرمیان از توابع بیرجند است. غرض از این عکس گداگرافی نیست.

این روستا با جمیعت حدودا هفتاد نفر که هر خانواده سه تا پنچ بچه دارند و اکثرآ بیکار هستند و از رایانه استفاده می کنند
اینجا یک معلم دارد که از شهر آمده ولی در همین روستا زندگی می کند و بسیار زحمت می کشد که بچه ها را با سواد کند
ولی افسوس که اینها تا چند کلاس بیشتر نمی خوانند به دلایل مختلف
چکار باید کرد که این بچه ها در آینده سر بار این اجتماع نشوند
این عکس در سال نودو سه به همراه جامعه یاوری که یک جامعه مدرسه ساز است و طرح (با من بخوان) را به اجرا گذاشته است
برداشته شده است