Photo title in Farsi

تنگه رازیانه ایلام دره شهر

Photo title:
  • Raziyaneh gorge in Dareh Shahr of ilam

Sunday, 05 March 2017 16:23
Rate this item
(4 votes)
Raziyaneh gorge in Dareh Shahr of ilam
Raziyaneh gorge in Dareh Shahr of ilam Photography: Bahram Abedini
Photo description

این اثر طبیعی در لیست ثبت آثار ملی طبیعی ایران قرار دارد.  این تنگه درهٔ باریک و ژرفی است که در منطقه‌ای سرسبز واقع شده‌است. در درون این تنگه نیز رودی روان است. محل این تنگه در ۵۰ کیلومتری جاده ایلام-دره‌شهر است. ۷۵ هکتار از اراضی تنگه رازیانه در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به عنوان اثر طبیعی-ملی معرفی شد این تصویر در بهار هشتادوهشت به ثبت رسیده است