Photo title in Farsi

سوسک سبز متالیک طلایی

Photo title:
  • Metallic green beetle

Saturday, 05 August 2017 19:38
Rate this item
(10 votes)
Metalic green beetle
Metalic green beetle Photography: Bahram Abedini
Photo description

سوسک سبز متالیک طلایی  از گونۀ سوسکهای با بالهای قاب مانند است که به مرور قدرت پرواز را از دست داده اند و از شیره گلها و برگها تغذیه میکنند.