Photo title in Farsi

مسجد جامع قزوین

Photo title:
  • Great Mosque of Qazvin

Saturday, 12 November 2016 14:12
Rate this item
(3 votes)
مسجد جامع قزوین
مسجد جامع قزوین ماهرخ میرعلایی
Photo description

مسجد جامع زنجان که به «مسجد سید» نیز معروف است، در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار دارد.

این مسجد از ضلع غربی با بازار قیصریه و از ضلع شرقی با کوچه مسجد سید و از طرف شمال با خیابان امام و سبزه میدان در ارتباط است. قبل از احداث خیابان امام، سردرِ این مسجد به فضای بازی که در مقابل دارالحکومه به عنوان میدان شهر مطرح بوده اِشراف داشته است و هم اکنون نیز ورودیِ اصلی مسجد محسوب می‌شود. ورودیِ غربی مسجد با مرکز تجاری قیصریه و ورودیِ شرقی با بافت مسکونی در ارتباط است.

مسجد جامع زنجان که در گذشته به همراه یک مدرسه بوده و از بناهای ارزشمند شهر زنجان محسوب می‌شود، توسط عبدالله میرزا دارا پسر یازدهم فتحعلی شاه قاجار در هنگام حکمرانی در زنجان در سال 1242 هجری قمری احداث گردیده است و براساس مدارک موجود، هیچ گونه افزایش مجموعه و الحاقات در دوره‌های بعدی مشاهده نمی‌گردد                                                                                                                                                                                                   این عکس در تاریخ 95-8-18 توسط خانم ماهرخ میر علایی گرفته شده