Photo title in Farsi

آرامگاه باباطاهر همدان

Photo title:
  • Baba Taher shrine

Wednesday, 03 October 2018 00:28
Rate this item
(6 votes)
Baba Taher shrine
Baba Taher shrine Photographer: Bahram Abedini
Photo description

آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان و در میدانی به نام وی قرار دارد. این آرامگاه در سال هزارو سیصدو چهل وچهار ساخته شده و در سال هشتادو سه بازسازی شده‌است. بنای مقبره باباطاهر در گذشته چندین بار بازسازی شده‌است.

در قرن ششم هجری برجی آجری و هشت ضلعی بوده‌است. در دوران حکومت رضاشاه پهلوی نیز بنای آجری دیگری به جای آن ساخته شده بود. درجریان این بازسازی لوح کاشی فیروزه‌ای رنگی مربوط به سده هفتم هجری به دست آمد که دارای کتیبه‌ای به خط کوفی برجسته و آیاتی از قرآن است و هم‌اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود. احداث بنای جدید در سال هزارو سیصدو چهل وچهار خورشیدی به همت انجمن آثار ملی و شهرداری وقت همدان و توسط مهندس محسن فروغی انجام شده‌است.  در اطراف بنای جدید فضای سبز وسیعی احداث شده‌است    باباطاهر یا باباطاهر عریان،عارف، شاعر ایرانی‌تبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری ایران و در دوران طغرل بیک سلجوقی بوده‌است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده‌است. باباطاهر عریان همدانی بوده و مسلک درویشی و فروتنی او که شیوهٔ عارفان است سبب شد تا وی گوشه‌گیر گشته و گمنام زیسته و تفصیلی از زندگانی خود باقی نگذارد عکس فوق در سال هزارو سیصدو هشتادو هفت به ثبت رسیده است