Photo title in Farsi

رازمیان منطقه لمبسر

Photo title:
  • Autumn tree in Razmiyan

Monday, 28 November 2016 16:43
Rate this item
(4 votes)
رازمیان منطقه لمبسر
رازمیان منطقه لمبسر بهرام عابدینی
Photo description

شهر رازمیان در استان قزوین و مرکز بخش رودبار الموت غربی در طول جغرافیایی ۵۰درجه و ۱۰ دقیقه وعرض جغرافیایی ۳۶درجه و ۳۵ دقیقه قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دریا تقریبا ۱۰۵۰متر می باشد.شهر ارزمیان در ۴۵ کیلومتری شمال استان قزوین،

درحاشیه شاهرود زیبا و درجوار رشته کوه های البرز قرار گرفته است.رودخانه بسیار زیبای نینه رود پس از طی ۲۲ کیلومتر راه از وسط شهر رازمیان عبور کرده وپس از گذشتن از روستای شهرستان سفلی به شاهرود می پیوندد.قلعه بسیار زیبای لمبسر که روزگاری مقر فرماندهی حسن صباح بود در در۳کیلومتری حاشیه شمال شرقی شهر رازمیان قرار دارد این عکس در تاریخ 95.8.29 در بالای قلعه لمبسر ثبت شده