سنگ اسب نام صخره ای است در دره ی قله زو که یکی از شگفتی های طبیعت استان خراسان است. در این عکس با قیاس شخصی که در کنار صخره ایستاده میتوانید به بزرگی این صخره و مجموعه پی برد.

Published in photostream
Thursday, 06 January 2022 23:41

دره شاه دژ و قله پورا

The valley of Shah dej in a sunset

This picture has been taken on my recent hiking in the region , the summit in the picture is the Poora peak

دره شاه دژ و قله پورا در پس زمینه

Published in photostream
Friday, 18 June 2021 08:32

قله کوه ریزان

قله ریزان همراه با آتشکوه

The mountain of Rizan on the right and Atashkooh mountain on the left in black and white

Published in photostream
Thursday, 03 June 2021 08:40

صخره های البرز

Alborz mountain, The summit of Nesam. A black and white abstract photography

کوه های آزاد کوه ، قله نسام. عکسی سیاه و سفید از طبیعت ایران

Published in photostream

البرز شرقی قله پاشوره 3900 متر در جوار قله عبرت وقله امیری

This is a picture from the eastern Alborz mountain range. The peak in the picture is called Pashooreh, it has a height of 3900 meters from mean sea level which is (12795.28 ft) . the other summit beside it , is called Ebrat summit. and the other one, Amiri summit.

Mountain photography is the art of capturing nature at its core, and having the colors as natural as it can be. The framing is also important in mountain photography. it should be very inclusive of the nature around the mountains. Light in nature photography is important as to help viewers get the feeling of the nature right there. Therefore, it is not advisable to always have a bright and high visibility. Nature as it comes has darkness and brightness. there is sunrise and sunset and all makes different lighting in the atmosphere around it.

Published in photostream

This is western Iran on the mountain range of Alborz. The summit is called Tamandar and is in city of Aligoodarz in province of Lorestan.

قله تمندر در شهر لرستان و منطقه گل بهار میری . در استان لرستان.

Published in photostream
Saturday, 13 March 2021 23:35

آفتاب نطنز، جاده کاشان

In a dusky sunset
This is central Iran with more planes and less vegetation. But beautiful.

قله کرکس در غروبی گرگ و میش
کوه های کرکس در جاده نطنز قرار دارد و در این منطقه که بیشتر دشت هست مناظر جالبی درست کرده.

Published in photostream
Friday, 12 March 2021 08:56

منظره ای از بهشت

طبیعت منطقه شول آباد در الیگودرز در استان لرستان

A beautiful sunset in the region of Shool-Abad in the city of Aligoodarz in province of Lorestan.

Published in photostream
Thursday, 11 March 2021 08:18

آبشار آب سفید

Aab in persian language means water
Sefid in persian language means white
So it is white water waterfall

آبشار آب سفید در دره ی الموت

Published in photostream
Wednesday, 10 March 2021 08:38

چرا در دشت گل

عکسی از چرای دام در دشت گل

این عکس در منطقه اسد آباد و چهاردولی در استان همدان گرفته شده است.

این عکس برای فروش در فروشگاه وبسایت قرار داده شده است.

This is a photo of grazing in the plane of flowers

it has been taken in the region of Asad Abad in the province of Hamedan.

This pictures is for sale in the store.

Published in photostream
Page 1 of 9