شنبه, 17 فروردين 1392 08:06

رکورد گردشگری جهان شکسته ‌شد


منوچهر جهانیان اظهار داشت: سازمان جهانی جهانگردی UNWTO فردا 13 دسامبر برابر با 23 آذرماه را روز شکستن رکورد گردشگری در دنیا اعلام کرده است.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی