Photo title in Farsi

آرامگاه کوروش (به مناسبت 7 آبان روز بزرگداشت کوروش وآزادسازی بابل)

Photo title:
  • Tomb of Cyrus (Kūrosh)

Friday, 28 October 2016 17:05
Rate this item
(5 votes)
آرامگاه کوروش
آرامگاه کوروش بهرام عابدینی
Photo description

هفتم آبان یا 29اکتبر(539ق.م) روزی است که کوروش بزرگ با صلح و آرامش و بدون جنگ و خونریزی وارد بابل باستانی شد. بابل یکی از بزرگترین و باعظمت ترین شهرهای دنیای باستان و چهارراه تلاقی فرهنگهای گوناگون و محل تداخل مذاهب باستانی بود.