Photo title in Farsi

رودخانه شاهرود الموت

Photo title:
  • Shahrood River in Alamout

Tuesday, 29 November 2016 21:57
Rate this item
(5 votes)
رودخانه شاهرود الموت
رودخانه شاهرود الموت بهرام عابدینی
Photo description

شاهرود (به معنی رود بزرگ) رودی است به طول ۱۷۵ کیلومتر که از کوه‌های تخت سلیمان (مازندران) در رشته کوه های البرز جنوبی، از پیوستن دو رود الموت رود و طالقان رود ایجاد شده و پس از گذشتن از منطقه طالقان و الموت استان قزوین   به سفیدرود می‌ریزد

این رود تنها رودخانه دامنه جنوبی البرز است كه آب آن به دریای مازندران می‌ریزد. این رودخانه از دو شاخه اصلی طالقا‌ن‌رود و الموت‌‌رود تشكیل می‌شود كه در شمال غربی روستای شیركوه به هم می‌پیوندند. رودخانه شاهرود همواره طغیانی است و تا اواخر بهار، آب آن با گل و لای فراوان همراه است. آبرفت این رود برای شالیزارهای پیرامون آن، اهمیت قابل توجهی دارد. این رود با جهت شرقی - غربی، پس از طی مسافتی و گذشتن از لوشان، در تنگ منجیل به دریاچه سد سفیدرود می‌ریزد
این عکس در تاریخ 95.8.30 در منطقه رازمیان ثبت شده