Photo title in Farsi

خانه رئوفی قزوین

Photo title:
  • House of Raoofi, in Qazvin

Tuesday, 25 October 2016 10:57
Rate this item
(5 votes)
خانه رئوفی قزوین
خانه رئوفی قزوین بهرام عابدینی
Photo description
شهر قزوین یکی از شهرهای کهن ایران زمین است و تاریخی پر فراز و نشیب را از دوره های مختلف تاریخی در خود به یادگار دارد. آثار، ابنیه و میراثی از هزاره‌های پیش از اسلام گرفته تا دوران مختلف پس از ورود اعراب به ایران در آن به جای مانده است.