Photo title in Farsi

دره عالم زمین روستای اغشت

Photo title:
  • Autumnal colors, valley of Alam Zamin

Sunday, 03 December 2017 13:38
Rate this item
(2 votes)
Autumnal colors, valley of Alam Zamin
Autumnal colors, valley of Alam Zamin Photography: Bahram Abedini
Photo description

اَغشت ، روستای زیباییست در استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ که در نزدیکی روستای کردان ، قرار دارد . دارای آب و هوائی بسیار دلپذیر در دو فصل گرما و سرماست . از آن جا که آب فراوانی که دستاورد چشمه ها ، بارندگی های بسیار و رودخانه های پرآب آن است ، دارد به آغشت ، نامدار شده است که آمیزه ایست از آو ( به چم آب ) و غشت ( انباشته شدن ، فراوان بودن ) ؛ ضمناً تلفّظ درست نام روستا ، Aqasht میباشد .

یکی از روستاهای بکر این منطقه روستای عالم زمین است که در عکس بالا تصویری از دره ای بکر در این منطقه را مشاهده میکنید.

بیا ای همنشین سرد پاییز  ،

  به آواهای شب هایم درآمیز

بیا ای رنگ مهتاب بلورین

تو شعری تازه در من برانگیز

(شاعر نامعلوم(