پنج شنبه, 22 فروردين 1392 10:18

زلزله بوشهر شادی نوروز را عزا کرد

مردم خونگرم بوشهر که تا همین چند روز پیش میزبان بسیاری از گردشگران نوروزی بودند و لباس عید بر تن داشتند و دل‌هایی شاد، شب چهارشنبه سراسر تیرگی و پر هراسی را پشت سر گذاشتند. مردم انتظار یاری بیشتری از امدادگران داشتند.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی