پنج شنبه, 31 مرداد 1398 03:08

آزاد کوه

به عکس زیر امتیاز دهید
(3 امتیاز)
Azad kooh peak in central Alborz mountain series
Azad kooh peak in central Alborz mountain series Photographer: Bahram Abedini

آزاد کوه به ارتفاع 4375 متر سومین مجموعه قله های البزز مرکزی  بعد از دماوند ورشته های علم کوه است آزاد کوه دارای یک مجوعه دیوار 400 متری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته چون در کنار دیواره علم کوه قرار دارد منطقه دارای غنی ترین گلهای وحشی وچندین آبشار در مسیر رودخانه کلاک داراست  کوهای اطراف آزاد کوه شامل کمانکوه یخچال نارچو است


 Azad Kuh Mountain, 4375 meters high, is the third largest mountain range in Central Asia after Damavand Mountain Science Azad Mountain has a 400-meter-high wall wall that is less well-regarded because it is adjacent to the wall of the Science Mountains. The waterfall along the Klock River has free-flowing algae, including Kamankuh Narcho Glacier.

به روز رسانی شده در تاریخ دوشنبه, 11 شهریور 1398 15:22