Photo title in Farsi

دختر ترکمن

Photo title:
  • Turkman Girl

شنبه, 24 مهر 1395 21:09
به عکس زیر امتیاز دهید
(4 امتیاز)
دختر ترکمن
دختر ترکمن بهرام عابدینی
توضیحات عکس

لباس‌های زنان‌ تركمن‌ بسیار متنوع است‌. این‌ نوع‌ تنوع‌، علت‌ و فلسفه‌ خاصی‌ دارد كه‌ با دوره‌های‌ سنی‌ آنان‌ مرتبط است‌. پوشاک آن‌ها به لحاظ برش، ساده ولی چشم‌گیر است. خصوصا دوخت‌های تزیینی موجود بر روی آن‌ها شگفت‌آور است. پوشاک آن‌ها عبارت است از کلاهی با ابهت، پیراهنی با برش ساده، شلوار، قبا، روسری، جوراب و کفش که در ‌چهار قسمت مورد ‌بررسی قرار می‌گیرد این تصویر در یک عروسی که تقریبآ سنتی هست گرفته شده معمولا اهالی گنبد برای چرخ زدن در شهر به میدان اسب دوانی می روند که در قدیم با اسب یا شتر می آمدند که هنوز در بعضی روستاها رسم دارند