كوههاى پوشده از برف در شمال ايران
قله كلاش ویا در البرز مرکزی به ارتفاع 3900متر
در زبان مازني كلاش به معني عنكبوت و ويا به معني رشته نخ ميباشد

Published in photostream