گذراندن اوقات فراغت که جهانگردی نیز یکی از اشکال آن است، تابع دو متغیر زمان و مکان است. با توجه به این عامل، اشکال و شیوه‌های متفاوت و متنوعی از گذراندن اوقات فراغت به وجود می‌آید که هر کدام جایگاه خاص خود را دارند. بنابراین برای اینکه بتوان ویژگی‌های صنعت توریسم و فعالیت‌های آن را مشخص نمود، لازم است معیارها و ضوابط تقسیم‌بندی گذراندن اوقات فراغت را بازشناخت. بدین لحاظ دو عامل زمان و مکان در تقسیم‌بندی اشکال متنوع آن اهمیت زیادی دارند.

منتشرشده در گروه مدیریت
پنج شنبه, 18 مهر 1392 20:18

مقبره شیخ شهاب الدین اهری

بقعه و مسجد شیخ المحقَّقین سلطان شهاب الدّین اهری دارای ساختمان مفصل ، ایوان رفیع ، صحن مفرح ، و غرفات ، دو مناره و رواق است . داخل مسجد دارای کاشیکاری معرق و پنجره مشبک نیز میباشد ، در سردر ایوان شرقی کتیبه ای بخط رقاع در چهار سطر بر روی سنگ نقر گردیده ، در مجموعۀ بنای بقعه ومسجد تاریخ و کتیبه ای که دالّ بر زمان ساختمان مقبره باشد ملاحظه نشده است.

منتشرشده در گروه مساجد