منابع طبیعی و محیط

یکی از اجزای اصلی این مدل که پایه و اساس بسیاری از مطالعات گردشگری است، مولفه‌ی منابع طبیعی و محیط است.

منتشرشده در گروه مدیریت
چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 22:54

باغ سیب مهرشهر - کرج

سرطان ریه، باغ سیب مهرشهر را از نفس انداخت
رصدنیوز- باغ سیب مهرشهر در زمینی به مساحت بالغ بر 350 هکتار این روزها در حالی آخرین روزهای حیات خود را به نظاره نشسته است که مالکان آن یعنی بنیاد مستضعفان و دانشگاه علامه طباطبایی هیچ تلاشی به رغم مکاتبات و انتقادهای فراوان از سوی دستگاه های حاکمیتی، اداری و قضایی برای حفظ و نگهداری آن نمی‌کنند.

منتشرشده در گروه باغ ها