جمعه, 16 فروردين 1392 12:27

معرفي شهرهاي مفقود شده جهان

در طي ساليان گذشته، شهرهاي گمشده يا مفقوده جهان همواره محل کنجکاوي گردشگران بوده‌اند. شهرهايي متعلق به تمدن‌هاي باستان که به رغم شکوه و عظمت طولاني مدت خود، اين روزها يا اثري از آن‌ها نيست و يا جز خرابه‌اي از آن‌ها باقي نمانده است. آنچه در ادامه خواهيم خواند معرفي چند شهر گمشده جهان است که زماني از اهميت فراواني برخوردار بودند.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی