پنج شنبه, 22 فروردين 1392 09:15

همايش ثبت ميراث طبيعي و تاريخي کشور

همايش ثبت ميراث طبيعي و تاريخي به زودي در استان هاي خراسان رضوي و لرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ميراث آريا(chtn)، اين دو همايش به صورت جداگانه و با حضور رئيس، اعضاي اصلي و کارشناسان شوراي عالي سياست گذاري ثبت آثار کشور با هدف بررسي ثبت آثار طبيعي و تاريخي به زودي برگزار خواهد شد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی