آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران
آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

بهرام عابدینی

عکس های حرفه ای از مناظر ایران

بهرام عابدینی

گنجینه عکس های تاریخی

عکس های دیجیتال، پانوراما، کروی از تمام سایت های تاریخی ایران

previous arrow
next arrow
Slider

2013 سال پردرآمدی برای صنعت هتلداری جهان است
طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بینالملل ـ طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری جهان، در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی