آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران
آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

بهرام عابدینی

عکس های حرفه ای از مناظر ایران

بهرام عابدینی

گنجینه عکس های تاریخی

عکس های دیجیتال، پانوراما، کروی از تمام سایت های تاریخی ایران

previous arrow
next arrow
Slider

یک تیم کوچک از باستان شناسان با استفاده از تجهیزات ماهوارهای موفق به کشف کاخ یا معبد ناشناختهای در نزدیکی شهر اور واقع در جنوب عراق شدند که درجریان نخستین کشفیات تیم باستان شناسان خارجی در دهه 1930 کشف شده است.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی