شنبه, 17 فروردين 1392 22:09

پایان چاله‌های 91 از نوع هوایی

سال 91 با همه چاله چوله‌های هوایی که داشت تمام شد. با اختصاص ارز مبادله‌ای و کاهش نرخ ارز تاحدودی، و همچنین تامین برخی هزینه ایرلاین‌ها مشکلات تا حدودی رفع شد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی