معاون ميراث فرهنگي کشور گفت: در مراسم تجليل از اعضاي ستاد تهسيلات سفرهاي کشور که روز 29 فروردين ماه امسال و با حضور «دکتر محمود احمدي نژاد» در ورزشگاه يک صد هزار نفري آزادي تهران برگزار خواهد شد مديران موزه ها و کاخ موزه هاي کشور نيز تجليل مي شوند.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی