آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران
آخرین عکس های طبیعت و مناظر ایران

بهرام عابدینی

بهرام عابدینی

عکس های حرفه ای از مناظر ایران

بهرام عابدینی

گنجینه عکس های تاریخی

عکس های دیجیتال، پانوراما، کروی از تمام سایت های تاریخی ایران

previous arrow
next arrow
Slider

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین الملل ـ در راستای اجرای یک طرح جهانی برای مبارزه با تجارت غیر قانونی عاج در بازارهای داخلی و بینالمللی، مقامات دولتی در تایلند اعلام کردند که از این پس هر گردشگری که در داخل یا خارج از تایلند عاج یا هرگونه شی آراسته به عاج بخرد، دستگیر خواهد شد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی