پنج شنبه, 22 فروردين 1392 09:08

کاربرد مبانی بصری در عکاسی

مقدمه

با پیدایش عکاسی و در دسترس قرار گرفتن آن برای عموم مردم همیشه این موضوع که میتوان عکاسی را هنر ، به خصوص هنر تجسمی نامید بین هنرمندان و عکاسان مورد بحث است . روندعکاسی را می توان به سه قسمت عکاس ، دوربین عکاسی و نتیجه کار این دو یعنی عکس تقسیم کرد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی