مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری گفت: افغانستان چهارمین بازار جذب گردشگر ورودی ایران است و ساماندهی گردشگران ورودی از مرز افغانستان و ایجاد تسهیلات برای گردشگر مذهبی و سلامت از این کشور برای ایران دارای اهمیت است.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی