شنبه, 17 فروردين 1392 22:17

سال پردرآمدی برای صنعت هتلداری جهان است

نوشته شده توسط
امتیاز شما
(0 رای‌ها)

2013 سال پردرآمدی برای صنعت هتلداری جهان است
طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بینالملل ـ طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری جهان، در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.

این بررسیها که از سوی "موسسه بارومتر سفر" که بزرگترین موسسه تحقیقات جهانی در صنعت هتلداری و صنایع مسافرتی است، صورت گرفته، بر اساس مطالعه و نظر سنجی از بیش از 35000 مسافر و گردشگر مستقر در هتلها در سراسر جهان است

نتیجه این بررسیها در سه سطح ملی و منطقهای و جهانی گرایشهای جاری را در بخش سفر و چشمانداز اقتصادی در بخش هتلداری ، طراحی سفر و روشهای رزو هتل و توقعات مسافران مورد بررسی قرار داده است. یافتهها صرف نظر از امریکا نشان از افزایش میزان پول اختصاص داده شده توسط مسافران دارد که به معنی افزایش درآمد و سود دراین صنعت طی سال جاری است.

طبق بررسیهای صورت گرفته تنها در کشور امریکا با 79 درصد رشد بیش از 42 درصد از کل مردم این کشور قصد سفر دارند. این وضعیت در امریکای شمالی برابر با 77 درصد رشد و در آسیا72 درصد است.درافریقا و خاورمیانه برابر با 71 درصد رشد و در استرالیا 65 درصد و در اروپا 54 درصد رشد دارد. در سطح جهانی این میزان رشد برابر با 68 درصد برآورد شده است.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

خواندن 2435 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 27 مهر 1392 19:00
shahrzad MirzaAbedini

شهرزاد میرزا عابدینی

کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت جغرافیای گردشگری