دوشنبه, 05 آذر 1397 12:07

شناخت صنعت گردشگری (قسمت دهم)

نوشته شده توسط
امتیاز شما
(1 رای)
tourism part10 tourism part10 tourism part10

اجزای گردشگری و مدیریت گردشگری

گردشگری پدیده‌ای پیچیده است که توصیف مختصر آن بسیار دشوار است. هر نوعی از گردشگری باید دربرگیرنده‌ی اجزا و مولفه‌های سیستم گردشگری و فرآیندها و برآیندهای کلیدی باشد که در چارچوب گردشگری به وقوع می‌پیوندد.

 

این فرآیندها دربرگیرنده‌ی ماهیت گردشگری و تجربه‌ی سفر و ابزارهایی حمایتی است که به واسطه‌ی آن‌ها گردشگری ممکن می‌شود؛ نمودار زیر پیچیدگی روابط بین مولفه‌های گوناگون پدیده‌ی گردشگری را نشان می‌دهد.

منبع: گلدنر، چارلز.آر ؛ ریچی، جی.آر (۱۳۹۲)؛ شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه‌ها و رویکردها؛ انتشارات مهکامه ۱۳۹۲؛ صص ۳۰

خواندن 406 دفعه
shahrzad MirzaAbedini

شهرزاد میرزا عابدینی

کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت جغرافیای گردشگری