معبد آناهیتای کازرون

  • Anahita Temple in ruins of Bishapur, Kazerun

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 18:21
امتیاز شما
(4 رای‌ها)
Anahita Temple in ruins of Bishapur, Kazerun
Anahita Temple in ruins of Bishapur, Kazerun /  Photographer: Bahram Abedini
توضیحات بیشتر

معبد آناهیتای شهر باستانی بیشاپور در شهرستان #کازرون است. این اتاق چهارگوش در کنار کاخ #شاپور قرار دارد. هر ظلع آن 14 متر است و از سنگهای تراشیده شده و بدون ملات در دو جداره ساخته شده است. در درون معبد آب جاری بوده است.

  معبد آناهیتای شهر باستانی بیشاپور در شهرستان #کازرون است. این اتاق چهارگوش در کنار کاخ #شاپور قرار دارد. هر ظلع آن 14 متر است و از سنگهای تراشیده شده و بدون ملات در دو جداره ساخته شده است. در درون معبد آب جاری بوده است.  #آناهیتا به عنوان ایزدبانوی آب های شناخته میشود. و با نمادهایی چون باروری، شفا و خرد همراه است. در مزدیسنا، آناهیتا دختر اهورامزدا و اسپندارمذ است.در اساطیر ایرانی او سرچشمهٔ همهٔ آب‌ها و منبع همهٔ باروری هاست. در ارمنستان او را زندگی‌بخش، مادر خِردها و خیرخواهِ همهٔ نژاد بشر می‌دانستند. از نظر لغوی آناهیتا  به معنی آن ناآلوده (پاک و بی گناه) است.


 English:

Anahita Temple is an ancient city of Bishapur in the city # Kazeroon. This quad room is located next to # Shapour Palace. Each of its tides is 14 meters and is made of gems and without mortar in two walls. Within the temple was the water flowing.Anahita Temple is an ancient city of Bishapur in the city # Kazeroon. This quad room is located next to # Shapour Palace. Each of its tides is 14 meters and is made of gems and without mortar in two walls. Within the temple was the water flowing.# Anahita is known as the water goddess. And with symbols such as fertility, healing and wisdom.In Maddisna, Anahita is the daughter of Ahura Mazda and Spencer. In her Iranian mythology, she is the source of all the waters and the source of all fertility. In Armenia, she was considered a life-threatening, mothers and benevolent man of all human race. The Anahita literally means it is impure (pure and innocent).

تمام عکس هایی که مشاهده میکنید با کیفیت بسیار بالا و بدون نوشتار (واترمارک) قابل خریداری و استفاده در تقویم، مجله، سررسید و چاپ قطع بزرگ برای تابلو یا ترانسپارنت هستند. تمام عکس ها در وبسایت با حداقل کیفیت و نشانه گذاری (واترمارک ) جهت پیشگیری از استفاده بدون اجازه قرار داده شده اند.

 برای خرید لطفاً تماس بگیریدشماره تماس: صفر نهصد و دوازده، چهل و چهار ، پنجاه و چهار، دویست و پنجاه و یک