تپه حصار دامغان

  • The hills of "Hesar Tappe" of Damghan, Semnan

پنج شنبه, 02 فروردين 1397 21:12
امتیاز شما
(3 رای‌ها)
The hills of "Hesar Tappe" of Damghan, Semnan
The hills of "Hesar Tappe" of Damghan, Semnan /  Photography: Bahram Abedini
عکس بعدی: جنگل های مازیچال عکس قبلی: نوروز تهران
توضیحات بیشتر

تپه حصار واقع در حاشیه جنوبی شهر دامغان برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1312 مورد کاوش قرار گرفت. بر اثر این کاوش ها روشن شد که این محوطه باستانی دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است .

از زمان کاوش های اشمیت در تپه حصار این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است

 


 English Description:

The hills of Hesar, located on the southern border of Damghan, were first explored by Eric Schmidt of the University of Pennsylvania in 1312. As a result of these explorations, it became clear that this ancient site has three main cultural periods from the late Neolithic to the end of the Bronze Age. From the time of Schmidt's exploration in the hills, this site is cited by archaeologists as one of the bases for identifying simultaneous cultures on the central plateau of Iran.

تمام عکس هایی که مشاهده میکنید با کیفیت بسیار بالا و بدون نوشتار (واترمارک) قابل خریداری و استفاده در تقویم، مجله، سررسید و چاپ قطع بزرگ برای تابلو یا ترانسپارنت هستند. تمام عکس ها در وبسایت با حداقل کیفیت و نشانه گذاری (واترمارک ) جهت پیشگیری از استفاده بدون اجازه قرار داده شده اند.

 برای خرید لطفاً تماس بگیریدشماره تماس: صفر نهصد و دوازده، چهل و چهار ، پنجاه و چهار، دویست و پنجاه و یک