عکاسی ابنیه تاریخی و فرهنگ ایرن توسط بهرام عابدینی

مجموعه کاخ سعدآباد

چهارشنبه, 07 فروردين 1392 12:48

کتیبه ی کوروش

پنج شنبه, 01 فروردين 1392 00:05

مجموعه کاخ نیاوران

شنبه, 19 اسفند 1391 23:16

مجموعه کاخ گلستان

شنبه, 19 اسفند 1391 17:53

موزه سنجش تبریز

شنبه, 12 اسفند 1391 01:03

موزه تبریز

شنبه, 12 اسفند 1391 00:37

ربع رشیدی

شنبه, 12 اسفند 1391 00:20
صفحه8 از10