عکاسی ابنیه تاریخی و فرهنگ ایرن توسط بهرام عابدینی

مسجد جامع اردستان، اصفهان

جمعه, 30 شهریور 1397 03:08

مسجد جامع قزوین

جمعه, 02 اسفند 1392 22:43

کلیسای سنت استپانوس

دوشنبه, 22 مهر 1392 13:12

مقبره شیخ شهاب الدین اهری

پنج شنبه, 18 مهر 1392 20:18

ارگ تبریز یا ارگ علیشاه

جمعه, 22 شهریور 1392 01:42

مسجد کبود

چهارشنبه, 09 مرداد 1392 11:27

مسجد جامع تبریز

یکشنبه, 06 مرداد 1392 20:21