Displaying items by tag: history of iran

Wednesday, 25 September 2019 17:49

کهن دژ نیشابور

کهن دژ نیشابور واقع در خراسان مرکزی می باشد؛ که در جنوب شهر فعلی نیشابور به صورت تپه های باستانی قرار گرفته است. این سایت دو بار توسط باستان شناسان مورد حفاری وبررسی قرار گرفته است. بار نخست در حد فاصل سال‌هاي 1935 تا 1948 يك هيأت اعزامي از موزه متروپليتن نيويورك كاوش‌هايي را در منطقه نيشابور انجام داد كه از جمله مناطق مطالعه شده اين گروه محوطه كهن دژ بود؛ که قدمت آنرا به دوران سامانی وسلجوقی نسبت دادند. اما در فصل دوم بررسی که توسط هیات فرانسوی در سال 1383انجام شد، کارشناسان قدمت  آنرا به دوران ساسانیان مربوط دانستند. در این منطقه 24هزار شی تاریخی از جمله سفال های گوناگون و به ویژه یک درفش ساسانی کشف شده است. متاسفانه این سایت همواره با چپاول و غارت همراه بوده است.


 The ancient Neyshabur citadel is located in central Khorasan, to the south of the current Neyshabur city as ancient hills. The site has been excavated twice by archaeologists. For the first time between 1935 and 1948, a delegation from the New York Metropolitan Museum carried out excavations in the Neyshabur area, including the study area of ​​this ancient fortified area, dating back to the Sultanate and Seleucid era. But in the second chapter of the study conducted by the French delegation in 2004, experts attributed it to antiquity in the Sassanid era. In the area, 24,000 historical objects have been discovered, including pottery, and in particular a Sassanid drapery. Unfortunately, this site has always been looted and looted.

Published in photostream
Saturday, 07 September 2019 19:18

کاروانسرای پا قله کندوان

کاروانسرای پا قله کندوان بعد از تونل کندوان در فاصله دویست وپنچاه متری در سمت راست جاده قرار دارد.این کاروانسرای کوهستانی  در دوره ساسانی ساخته شده است و جنس آن از لاشه سنگ می باشد. شکل کلی بنا به صورت چهارضلعی در ابعاد 9 در 22 متر می باشد. کاروانسرا دارای پنچ گنبدِ نورگیر دار بوده که سه تا ار آ نها سالم است. هر گنبد روی ۴ طاقِ کلنبه ای استوار است. به گفته محلی ها این کاروانسرا تا زمان رضا شاه مورد استفاده قرار می گرفته است.

Published in photostream
Wednesday, 07 August 2019 07:14

مجموعه سمیران

مجموعه سمیران شامل قلعه برج مقبره چهار طاقی گنبد خانه _امامزاده مسجد  قبرستان  و تالاب بخشی از یک شهر تاریخی می باشد که از سال سیصدو چهار  تا  سیصدو هشتاد و هفت  مقر فروانروائی حکومت محلی کنگریان(مسافریان)از خاندان دیلمیان بوده است. نخستین فرمانروای شناخته شده محمد بن مسافر است که مرکز حکومت وی سمیران بوده است. این محل در طارم بعد از منجیل و رودبار حدودا 10 کیلومتر فاصله دارد قلعه سمیران نقشه‌ای نامنظم دارد و در دوران پیش از اسلام پی ریزی شده‌ است و نیز چهار برج از غرب به شرق در این مجموعه قراردارند که از سنگ و آجر ساخته شده‌اند و به دوره آل بویه نسبت داده شده‌اند.

Samiran site
Includes the Fortress of the Tomb of the Four Tombs of the Archangel Mosque - The Cemetery and the Lagoon - a historical town that has been the home of the Dilmian dynasty since the year 300 to four hundred and eighty seven. The first known ruler is Muhammad ibn Mouzar, whose center of government was Samiran. This location is about 10 km from Taril after Manjil and Rudbar.
Published in photostream
Saturday, 07 April 2018 16:01

تپه حصار دامغان

تپه حصار واقع در حاشیه جنوبی شهر دامغان برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1312 مورد کاوش قرار گرفت. بر اثر این کاوش ها روشن شد که این محوطه باستانی دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است . از زمان کاوش های اشمیت در تپه حصار این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است.

Published in photostream
Thursday, 15 March 2018 14:59

Esfahan- The Pearl of Persia (Part I)

The 17th century Safavid capital referred to as “Nesf-e-Jahan” (Half the World) by  the Persians, is where today, the climax of Persian architecture can be witnessed in the serene purity of its grandiose mosques and elegant palaces. The ancient city gained political significance under the mighty Saljuqs in 11th and 12th centuries. The superb congregational Mosque of Esfahan dates mainly from this glorious period, having many earlier parts and later additions, earning it the title “the encyclopedia of Persian Mosque”. The great Safavid monarch, Shah Abbas I, moved his capital to Esfahan in 1598, where he lay out a new city center with a vast central square adorned on each side with a remarkable monument, the majestic Imam and Sheikh Lotf-o-LLah Mosque, the reception and gateway palace of Ali-Qapu, and the Qeisarieh Bazaar.

Published in Historical sites
Friday, 06 December 2013 03:12

Soltaniyeh or Oldjeitu's Mausoleum

The mausoleum of Oljaytu was constructed in 1302–12 in the city of Soltaniyeh, the capital of the Ilkhanid dynasty, which was founded by the Mongols. Situated in the province of Zanjan, Soltaniyeh is one of the outstanding examples of the achievements of Persian architecture and a key monument in the development of its Islamic architecture. The octagonal building is crowned with a 50 m tall dome covered in turquoise-blue faience and surrounded by eight slender minarets. It is the earliest existing example of the double-shelled dome in Iran. The mausoleum’s interior decoration is also outstanding and scholars such as A.U. Pope have described the building as ‘anticipating the Taj Mahal’.

Published in Mosques
Thursday, 17 October 2013 13:49

Takht-e Soleymān

Takhte Soleyman or Adur Gushnasp (Azar Goshnasb) is situated in 45km away from Takab a city in West-Azarbayejan of Iran. This place is based on a natural sediments of a lake and is 20m above the height of the agricultural fields. The Siege of this site has 38 ornate towers in elliptic shape. Inside the Takht-e soleyman there is a natural lake with 120 m of length and 80 m of wideness.

Published in Temples
Saturday, 12 October 2013 17:45

Chogha Zanbil ziggurat

Chogha Zanbil is One of the greatest elamite buildings and the remnants of ancient history of mesopotamia. This great fortress was originally a temple and is situated in South-west of Iran in Province of Khuzestan near the Susa city. 

This region is ripe with ancient history of Iran and mesopotamia. Chogha Zanbil is one of those fascinating places. At the first glance it is like a fortress built near the River Dez which is a big branch of Karoun River.

Published in Temples
Page 1 of 2