البرز شرقی قله پاشوره 3900 متر در جوار قله عبرت وقله امیری

This is a picture from the eastern Alborz mountain range. The peak in the picture is called Pashooreh, it has a height of 3900 meters from mean sea level which is (12795.28 ft) . the other summit beside it , is called Ebrat summit. and the other one, Amiri summit.

Mountain photography is the art of capturing nature at its core, and having the colors as natural as it can be. The framing is also important in mountain photography. it should be very inclusive of the nature around the mountains. Light in nature photography is important as to help viewers get the feeling of the nature right there. Therefore, it is not advisable to always have a bright and high visibility. Nature as it comes has darkness and brightness. there is sunrise and sunset and all makes different lighting in the atmosphere around it.

Published in photostream

Shah Karam mountain
in the region of Taleghan, north central Iran

طالقان خچیره قله شاه کرم

عظمت و بزرگی کوه های ایران بسیار چشمگیر و زیبا هست و برف این زیبایی را دو چندان میکند. طالقان جزء روستاهایی هست که دور تا دور آن را کوه محاصره کرده و منطقه کوهستانی زیبایی رو به وجود آورده است.

برای خرید این عکس یا دیگر عکس های با ما تماس بگیرید.

Published in photostream
Thursday, 25 February 2021 08:18

صعود به قله شاه دژ

عکسی از صعود به قله شاه دژ در رشته کوه البرز

Hiking the Shah-Dej Summit

Shah-dej is part of the alborz mountain range which is located north iran. most of the summits are 13000 ft and up from mean sea level.

Published in photostream

خط الراس شاه البرز با كوه هاي سالبرف، سیاهکوه ، سفید آب و قله خاس از روی تالاب اشتهارد

This is an image of the mountain ranges of Alborz from the Eshtehard lake.

The mountains in the background are Shah alborz, Sal-barf, Siyah-kooh, Sefid-Aab and the summit of Khaas.

This image is available for sale in the store.

Published in photostream
Sunday, 21 February 2021 13:50

کوه های خونکهار

 یال قله خونکهار

رشته کوه البرز

 

KhonKahar mountain
Alborz mountain ranges
North of Iran

Published in photostream
Thursday, 09 January 2020 09:45

چشم انداز

عکس حاظر نمایی از قله ی کلون بستک است که با گروه کوهنوردی در چشم اندازی بی نظیر گرفته شده است. قله کلون بستک به ارتفاع 4156 متر از سطح دریا در استان تهران واقع است و جزء ارتفاعات البرز میباشد. 

Published in photostream

قله های شاه البرز که در شمال ایران قرار دارد شامل 5 قله میباشد که از فصل زمستان تا بعد از بهار همچنان پوشیده از برف است. رگه های صخره ای به این کوه در زمستان همراه با برف ابهت بسیاری میبخشد که در عکس فوق قابل مشاهده است. 

Published in photostream
Thursday, 02 January 2020 09:12

صعود برفی

عکس فوق مربوط به صعود قله ی ناز و میشینه نو میباشد که در اویل فصل بهار گرفته شده است. در طول زمستان دره ی فوق که به قله ی ناز منتهی میشود کاملاً پوشیده از برف است و به صورت کامل راه مسدود میشود اما در بهار با آب شدن برف های میتوان از روی یخچال های برفی به سمت قله صعود کرد. 

Published in photostream
Tuesday, 01 October 2019 20:48

قله ریزان در البرز مرکزی

قله ریزان در البرز مرکزی بخش لواسانات، نزدیکی روستای افجه قرار دارد. ارتفاع این قله 3700 متر از سطح دریا می باشد.این عکس از روی خط الراس آتشکوه گرفته شده است. برای رسیدن به این قله می توانید از دو مسیرِ دشت هویج و دشت گردو استفاده کنید. از روی قله ریزان می توان دشت لار و هم چنین قله دماوند را مشاهده کرد. از کوه های اطراف این قله می توان به سیاه چالِ یک و دو وسه،اَندَر، پُرسون، آتشکوه، مهرچال، و پیرزن گلون اشاره کرد. هم چنین آبشار سوستون نیز در این منطقه قرار دارد.


 Rizan Peak is located in the central Alborz section of Lavasanat, near the village of Afjeh. The summit is 3700 meters above sea level. This photo was taken on a ridge of fire. To reach this peak you can use the two paths of carrot and walnut. From the summit of Lizan plain can be seen as well as Damavand peak. Mountains around the summit can be found in the dungeons of One and Two Vose, Ender, Persson, Atashkouh, Mehrchal, and Old Glen. There is also the Suston Falls in the area.

Published in photostream

عکس قله ی دو برار کرج از البرز مرکزی

Do barar mountain of Karaj from Central alborz in Iran is depicted in this photo. 

This photo is sold in print to Ms. MolaPanah. To buy more pictures like this please call me. 

Published in photostream
Page 1 of 2