کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس مقدس به ارمنی: Սուրբ Թադևոս եկեղեցի  در سال هزارو صدوچهل وهفت خورشیدی  تأسیس گردید همچنین با استناد به خاطرات «هُوسِپ هُوهانِسیان» این کلیسا در روز هزارو صدو شصت خورشیدی به دست اسقف اعظم، «گریکور دِرهُوانِسیان»، تقدیس شده است.

Published in photostream
Thursday, 20 September 2018 12:39

کلیسای گئورگ مقدس

کلیسای گئورگ مقدس در تهران، بازارچه قوام الدوله، کوچه کلیسا واقع است. بنای اولیه این کلیسا طبق روایات توسط دو تن از ارامنه ساکن آن محله به نامهای هوسپیان و استپانیان بصورت محراب کوچکی جهت انجام فرایض دینی ارامنه ساخته شده است.

Published in photostream

کلیسای مریم ننه در محلهٔ مارالان، مابین کوچه خان و ارمنی دونن و در محل قبرستان ارمنی باغی در کوچه‌ای روبروی روس باغی باغ روس‌ها - ملک جمهوری فدراتیو روسیه فعلی قرار دارد. این کلیسا در زمان قاجار ساخته شده‌است. این کوچکترین کلیسای تبریز است در شهر تبریز دارای چها کلیسا ویک خلیفه گری است کلیسای شوقوقات _ مریم مقدس _مریم ننه _ سرکیس از جمله مکانهای مذهبی ارامنه تبریز است


 The Maryna Naneh Church in the Maralan neighborhood, between Kuchak Khan and Armenian Dunan, and at the site of the Armenian Baghi Cemetery, is located in the foothills of the Russian Orthodox Church of the Russian Garden, the property of the current federal republic of Russia. This church was built in Qajar period. This is Tabriz's smallest church in the city of Tabriz. It has a chapel and a caliphate. The Church of the Blessed Virgin Mary _Marim Neda-Sarikis is one of the Armenian religious places in Tabriz.

Published in photostream