Bahram Abedini
Photographer
Photography
Beautiful Nature of Iran
Photography
Iran's Historical sites

آسمان شب ، روستای خور

  • Night sky at Village of "Khor"

Tuesday, 04 July 2017 08:20
Vote
(5 votes)
Night sky at Village of "Khor"
Night sky at Village of "Khor" /  Photography: Bahram Abedini
More Description

روستای خور جزو استان کرج در جاده چالوس منطقه ای کوهستانی دارای آب وهوا کوهای البرز دارای باغات گیلاس وسیب وانواع میوهها روستای خور دهستانی قدیمی از دوران کهن همانطور که از اسمش پیداست از خورشید میاید ......و دارای قبرستان وآسیاب قدیمی میباشد همچنین آبشار معروفش وقله های پهن حصار -چشمه شاهی- شاه دژ- و بسیاری دیگر

عکسهای بیشتر